Byudvikling

Mange kommuner vælger i disse år at nedlægge kommunale p-arealer til fordel for byfortættende bebyggelse. Dette er ofte en konsekvens af et stigende antal indbyggere og generel byforskønnelse.
Når der nedlægges p-pladser, sker det alt for ofte, at der ikke etableres et tilsvarende antal nye p-pladser, hvilket belaster den trafikale fremkommelighed i byen, og kan gå hårdt udover handelslivet.
Behovet for p-pladser stiger, men kapaciteten følger ikke med.

Ser man nærmere på udnyttelsen af både private og offentlige p-pladser, vil der, paradoksalt nok, altid være masser af tomme p-pladser fordelt over et døgn. Mange af de tomme p-pladser er enten betalingspladser, tidsbegrænsede pladser eller pladser, som kræver særlig tilladelse.

Indtil nu har det rent teknisk ikke været muligt at dobbeltudnytte disse p-pladser på tværs af pladsejere, p-operatører, type af p-plads osv. Med Visitors er det nu muligt at dobbeltudnytte både private og offentlige p-pladser, uanset pladsens restriktioner.

Hvilke p-pladser kan dobbeltudnyttes?

Forside - telefon med kort
fabrik

Virksomheder

Mange virksomheder har i løbet af dagen og i aften-/nattetimerne tomme p-pladser

parkeringshus

P-huse og betalingspladser

Mange p-huse og betalingspladser er sjældent fyldt op. Vi udnytter den overskydende kapacitet

Institution

Institutioner

P-pladser tilhørende skoler og andre institutioner står ofte tomme om aftenen og i weekenden

Fremtidens digitale værktøj til dobbeltudnyttelse af p-pladser

Visitors - en del af fremtidens "Smart City"-løsninger

Optimering

Optimering af p-pladser

Rigtig mange p-pladser står uudnyttet
hen i løbet af døgnet. Visitors
optimerer brugen af byens private og
offentlige p-pladser til gavn for alle

Målgruppe

Forskellige målgrupper

Uanset om det er beboere, studerende, pendlere, erhvervsdrivende mfl. kan Visitors skræddersyes til målgruppens behov

Construction

Undgå p-anlægsarbejde

Ved at optimere udnyttelsen af byens
eksisterende p-pladser reduceres behovet
for etablering af nye p-pladser

Kommunen fastlægger rammerne for den enkelte parkeringsgruppe

p-plads - info
I definerer
Vi eksekverer

Så simpelt er det for borgerne at bruge Visitors:

Tilmeld dig parkeringsgruppen

Vælg p-plads

Book