Konceptet

 

 

Mangel på p-pladser

I de største danske byer kæmper mange bilister dagligt med at finde en ledig parkeringsplads. Det er både spild af tid og giver anledning til frustration

Tomme p-pladser

Mange p-pladser står tomme om aftenen, natten og i weekenderne. Det er fx p-pladser hos virksomheder, p-huse, skoler etc., som kan udnyttes bedre

Aktiveres via Visitors

Visitors app’en er et digitalt værktøj, som kan aktivere de tomme p-pladser, så de bliver tilgængelige for en udvalgt målgruppe i bestemte tidsrum

Ideen bag Visitors

Ideen til Visitors opstod ud fra en undren over, at der på den ene side var et stort behov for flere p-pladser i de større byer, og samtidig mange tomme p-pladser, som ikke var tilgængelige. Vi har et mål om, at udnytte alle eksisterende p-pladser bedst muligt.

Processen

Mangel på p-pladser

En kommune har et behov og efterspørger p-pladser.

Undersøgelse og rapport

Vi undersøger potentialet og udarbejder en rapport.

Vælg løsning

Kommunen kan vælge den løsning, som passer bedst.

Fleksibel løsning

Visitors er en meget fleksibel løsning ift. anskaffelse af p-pladser. Det er muligt at skrue op og ned for antallet af p-pladser efterhånden som behovet ændrer sig. Samtidig kan vi ofte også lave en løsning, selv hvis det kun drejer som om et behov for p-pladser i kortere perioder. Derudover kan vi sammensætte en parkeringsløsning, som giver bestemte grupper adgang til parkeringspladser, fx hjemmehjælpspersonale som skal på besøg hos beboere. Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer med netop jeres problemstilling.