Regler og vilkår

ParkPrivate ApS vil gerne sikre alle brugere af Visitors en god oplevelse. Der gælder derfor nogle regler og vilkår for brugen af Visitors. Disse regler og vilkår fremgår nedenfor, og du accepterer dem automatisk, når du opretter dig som bruger.

1. Generelt for alle brugere

Oprettelse som bruger

Du opretter dig som bruger af Visitors via vores app, som hentes i App store eller Google Play.

Når du opretter dig, skal du give os følgende oplysninger om dig:

 • Telefonnummer, Apple ID eller GoogleKonto
 • Navn (valgfrit)

Oplysninger om telefonnummer vil blive videregivet til Firebase. ParkPrivate ApS benytter Firebase til at logge dig på som bruger. Dit navn anvendes kun i tilfælde af dit behov for kundeservice.

 

Parkeringsgrupper

Der er forskellige typer af parkeringsgrupper, som man som bruger kan tilmelde sig:

 • Gratis gruppe. Er parkeringsgrupper, hvor alle kan tilmelde sig og bruge p-pladserne gratis
 • Abonnementsgruppe: Er parkeringsgrupper, hvor det koster et månedligt beløb at være medlem. Som medlem kan man benytte alle p-pladserne uden ekstra omkostninger. Læs mere i afsnit 2.
 • Ejerforeningsgruppe: Her kan beboere i en ejerforening tilmelde sig og hjælpe hinanden med p-pladser til gæster. Læs mere i afsnit 3.
 • Beboerlicensgrupper: Er parkeringsgrupper, hvor det kræver en beboerlicens for at anvende p-pladserne i gruppen. Læs mere i afsnit 4.

 

Adgangskrav

Nogle parkeringsgrupper har et adgangskrav før man som bruger kan blive medlem (eksempler på adgangskrav: beboerlicensnummer, verificeringskode, kunde nr., studie nr., telefonnr., e-mail. Etc.) I de fleste tilfælde bliver man som bruger automatisk godkendt, såfremt den indtastede valideringskode er korrekt. I andre tilfælde er det administratoren af gruppen, som bruger oplysningen, som beslutningsgrundlag for at acceptere eller afvise anmodningen om medlemskab.

 

P-pladser

En parkeringsgruppe giver adgang til at benytte en række forskellige p-pladser. P-pladserne kan være placeret på mange forskellige lokationer, eller alle være placeret på en og samme lokation.

 

P-pladsernes brugstider

P-pladserne i en parkeringsgruppe kan have forskellige brugstider. Brugstiderne fremgår i beskrivelsen af den enkelte p-plads.

 

Benyttelse af p-pladserne

Alle p-pladserne i en parkeringsgruppe er til deling blandt gruppens medlemmer. Dvs., at man som medlem ikke tildeles en bestemt p-plads, men får adgang til at benytte en række forskellige p-pladser på lige fod med gruppens øvrige medlemmer. Ingen medlemmer har forrang, idet først til mølle-princippet er gældende. Der er således ingen garanti for en ledig p-plads, når man har behov for en. Alle p-pladser kan være optaget af andre medlemmer i gruppen i det ønskede tidsrum!


Booking af en P-plads

Det er muligt at booke/reservere p-pladser forud i de fleste parkeringsgrupper.

Såfremt du booker en parkeringsplads, hvor et autoriseret parkeringsselskab fører opsyn og kontrol, skal du give os følgende oplysninger om bilen:

 • Bilens registreringsnummer (nummerplade)

Registreringsnummeret vil blive videregivet til det autoriserede parkeringsselskab, som fører opsyn og kontrol med p-pladsen, så de kan kontrollere, at der er oprettet en gyldig parkeringstilladelse til registreringsnummeret. ParkPrivate ApS er uden ansvar for at bruger indtaster korrekt registreringsnummer (nummerplade) ved booking af p-pladsen.

Såfremt du booker en parkeringsplads, som kræver betaling, skal du give os følgende oplysninger om dit betalingskort:

 • Kortnummer
 • Udløbsdato
 • 3-cifret sikkerhedskode

Oplysninger om betalingskort bliver videregivet til behandling hos Stripe Inc, som bruger oplysningerne, når en transaktion gennemføres.

 

Digital p-tilladelse (kvittering)

Når du booker en p-plads, modtager du en digital p-tilladelse/kvittering i app’en. Dette er dit bevis på, at du må holde på p-pladsen i det bookede tidsrum. Kvitteringen fremgår efter bookingen er gennemført, og vil altid kunne ses under menupunktet ”mine parkeringer”.

Tekniske problemer / manglende digital p-tilladelse (kvittering)

Såfremt der i bookingforløbet opstår tekniske problemer, som fx manglende netdækning, kan det medføre, at bookingen ikke kan gennemføres, hvilket betyder, at der ikke opnås en digital p-tilladelse/kvittering. Brugeren har dermed ikke opnået ret til at parkere på p-pladsen og kan risikere en kontrolafgift, hvis brugeren alligevel vælger at parkere på p-pladsen. ParkPrivate ApS er uden ansvar herfor og kan ikke gøres ansvarlig for den gene det medfører.

 

Parkering uden tilladelse

Hvis du holder på en Visitors-parkeringsplads uden gyldig digital p-tilladelse/kvittering, kan du risikere en kontrolafgift svarende til det beløb, som fremgår af p-reglerne på pladsen.

 

Max. antal bookinger

Der kan i en parkeringsgruppe være et loft på, hvor mange aktive bookinger et medlem kan have ad gangen. Dette sikrer imod misbrug af systemet, så ingen medlemmer kan opnå en følelse af, at de har deres egen private p-plads. Begrænsningen sikrer at alle medlemmer i gruppen kan have lige meget gavn af p-pladserne. P-pladserne er jo netop til deling blandt gruppens medlemmer!

Loftet for hvor mange aktive bookinger, der er tilladt i en parkeringsgruppe, vil automatisk fremgå, når et medlem er ved at overskride det tilladte antal, under processen med booking af en p-plads.

 

Max. bookinglængde

Der kan i en parkeringsgruppe være et loft på, hvor mange timer et medlem kan booke en p-plads ad gangen. Dette sikrer imod misbrug af systemet, så ingen medlemmer kan opnå en følelse af, at de har deres egen private p-plads. Begrænsningen sikrer at alle medlemmer i gruppen kan have lige meget gavn af p-pladserne. P-pladserne er jo netop til deling blandt gruppens medlemmer!

Loftet for, hvor mange timer et medlem maksimalt kan booke ad gangen i en parkeringsgruppe, vil automatisk fremgå når et medlem indstiller det ønskede tidsinterval for bookingen.

 

Bookingperiode

Når du booker en p-plads gennem Visitors, skal du som minimum booke 30 min. Vil du parkere mere end 30 min. kan du booke med 15 minutters intervaller, f.eks. 45 min., 60 min., 75 min. osv.

 

Fortrydelsesret

Som bruger/lejer har du mulighed for at annullere din Visitors-booking.
Har du betalt en timepris for parkeringen, kan du muligvis få pengene tilbage for parkeringen ved at annullere bookingen. Hvorvidt du får pengene tilbageført til din Visitors-konto, afhænger af, hvor lang tid der er til, at din booking starter. Tilbageførte penge kan bruges som betaling ved fremtidige bookinger og fremgår under menupunktet profil.

Nedenfor kan du se, hvor meget der tilbageføres:

 • >24 timer før: 100% tilbageføres. Det koster ikke noget og du bliver ikke debiteret noget beløb. ParkPrivate ApS overfører det fulde beløb til din Visitors-konto som tilgodehavende.
 • 2-24 timer før: 50% tilbageføres. Du bliver debiteret 50% af bookingen. ParkPrivate ApS overfører de resterende 50% til din Visitors-konto som tilgodehavende.
 • <2 timer før: 0% tilbageføres. Du bliver debiteret den fulde betaling for bookingen.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender på din Visitors-konto hos ParkPrivate ApS kan ikke kræves udbetalt.

 

Ansvar

Indkørsel på og brug af parkeringspladser sker for egen risiko og i henhold til ParkPrivate ApS’ regler for brug af Visitors og eventuelle retningslinjer, som måtte være skiltet på parkeringspladsen. Hverken ParkPrivate ApS eller parkeringspladsens ejer kan holdes ansvarlig for ulykker, tyveri, skader på personer, køretøjer, værdigenstande eller lignende, uanset årsag. Ligeledes kan ParkPrivate ApS ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader. Disse regler gælder, medmindre andet måtte følge af ufravigelige lovregler i dansk ret.

 

P-pladsen er optaget

Hvis det imod forventning ikke er muligt at parkere i det bookede tidsrum, skyldes det, at der holder en eller flere køretøjer ulovlig parkeret.
ParkPrivate ApS er uden ansvar herfor og kan ikke gøres ansvarlig for den gene det medfører.

P-pladsen er utilgængelig på grund af vejrforhold m.m.

Såfremt parkering på en booket p-plads forsinkes eller ikke kan gennemføres som følge af uforudsete vejrforhold, som ParkPrivate ApS ikke er herre over, herunder – men ikke begrænset til – sne, is, nedfaldne blade og grene etc., kan ParkPrivate ApS ikke gøres ansvarlig.

 

Parkering bag bom, låge eller port

Såfremt du har booket en p-plads som er placeret bag en bom, låge eller port (f.eks. p-kælder eller P-hus) er ParkPrivate ApS uden ansvar, hvis adgangen til p-pladsen bliver forhindret, som følge af f.eks. tekniske problemer med bom, låge eller port. Dette gælder før, under og efter endt parkering.

 

Force majeure

Såfremt parkering på en booket p-plads forsinkes eller ikke kan gennemføres som følge af uforudsete forhold (force majeure), som ParkPrivate ApS ikke er herre over, herunder – men ikke begrænset til – krig, mobilisering, pandemi, terrorhandlinger (herunder trusler om sådanne), brand, strejke, boykot, blokade og lockout, hacking, lukning af veje eller tilkørsler til parkeringspladser og/eller naturkatastrofer, kan ParkPrivate ApS ikke gøres ansvarlig.

 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret.

Såfremt uoverensstemmelser ikke kan løses i mindelighed, skal enhver tvist afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten har sæde i Aarhus inden for postnr. 8000-8260. Lov om voldgift er gældende.

 

Kontrolafgift

Hvis du har modtaget en kontrolafgift, skal denne betales direkte til den operatør, som har pålagt afgiften. Operatøren er en selvstændigt virkende tredjemand, hvorfor ParkPrivate ApS er uden ansvar for dennes handlinger.

 

Reklamation

Hvis du vil klage over en booking, skal du tage kontakt til ParkPrivate ApS enten på mailen info@visitors.dk eller telefonisk ved at ringe på +45 71 89 00 07.

Hvis du vil klage over en kontrolafgift, skal du tage kontakt til den operatør, som har udstedt kontrolafgiften – operatørens kontaktoplysninger vil fremgå af den udskrevne kontrolafgift, som enten vil være placeret på din bil eller være blevet sendt til dig.

 

GDPR

Vi gemmer brugernes oplysninger på vores servere. Oplysningerne administreres i henhold til gældende lovgivning vedrørende GDPR og persondataloven.

 

Cookies

Ved besøg på http://www.Visitors.dk gemmes informationer (de såkaldte cookies) om, at du har besøgt hjemmesiden.

 

Ændringer

ParkPrivate ApS kan til enhver tid ændre ovenstående regler og vilkår. De til enhver tid gældende regler og vilkår fremgår af hjemmesiden.

2. For abonnementsgrupper

Såfremt du tilmelder dig en Visitors gruppe, som kræver et månedligt abonnement, skal du give os følgende oplysninger om dit betalingskort:

 • Kortnummer
 • Udløbsdato
 • 3-cifret sikkerhedskode

Oplysninger om betalingskort bliver videregivet til behandling hos Stripe Inc, som bruger oplysningerne, når den månedlige abonnementstransaktion gennemføres.

 

Medlemskab

Dit Visitors-medlemskab løber, indtil det opsiges. For at bruge Visitors-tjenesten skal du have internetadgang og en Visitors-kompatibel enhed samt angive en betalingsmåde. “Betalingsmåde” betyder en aktuel, gyldig og anerkendt betalingsmåde, som til enhver tid kan opdateres, og som kan omfatte betaling via din konto hos en tredjepart. Medmindre du afmelder medlemskabet inden faktureringsdatoen, giver du os tilladelse til at trække medlemsgebyret for den følgende faktureringsperiode via den oplyste betalingsmåde (se “Afmelding” nedenfor).

 

Gratis prøveperiode

Dit Visitors-medlemskab kan starte med en gratis prøveperiode. Varigheden af den gratis prøveperiode for medlemskabet vil blive angivet ved tilmeldingen, og hensigten er at lade nye medlemmer prøve tjenesten.

 

Visitors afgør suverænt, hvorvidt betingelserne for en gratis prøveperiode er opfyldt, og vi kan begrænse adgangen til eller varigheden af gratis prøveperioder for at forhindre, at de misbruges. Vi forbeholder os retten til at ophæve den gratis prøveperiode og sætte din konto i bero, såfremt vi vurderer, at du ikke opfylder betingelserne.

 

Vi trækker medlemsgebyret for den følgende faktureringsperiode via din Betalingsmåde ved udgangen af den gratis prøveperiode, medmindre du afmelder medlemskabet inden udgangen af den gratis prøveperiode.

 

Fakturering

Faktureringsperioden er som udgangspunkt månedsvis og forudbetales altid. Vi fakturerer dig for medlemsgebyret for Visitors-tjenesten via din Betalingsmåde, der er angivet under siden ”administrer abonnement”. Længden af din faktureringsperiode er som udgangspunkt 1 måned, startende fra den dato prøveperioden slutter, eller fra den dato, hvor du tilmelder dig en Visitors abonnementsgruppe, som ikke er omfattet af en gratis prøveperiode. I visse tilfælde kan faktureringsdatoen ændre sig, f.eks. hvis en betaling ikke er blevet gennemført, eller hvis betalingsmedlemskabet begyndte på en dato, som ikke findes i en given måned. Tryk på ”administrer-abonnement-knappen” under profilsiden i Visitors app’en, for at se dine kvitteringer.

Betalingsmåder

For at bruge Visitors-tjenesten skal du angive en eller flere betalingsmåder. Du giver tilladelse til, at vi må opkræve betalinger ved brug af en hvilken som helst betalingsmåde, der er tilknyttet din konto, i tilfælde af, at din primære betalingsmåde afvises eller ikke længere er til rådighed for os ved betaling af dit abonnementsgebyr. Du hæfter for eventuelle ikke-hævede beløb. Hvis en betaling ikke kan gennemføres på grund af kortudløb, utilstrækkelige midler eller andet, og du ikke sletter din konto, kan vi suspendere din adgang til tjenesten, indtil vi har opkrævet betalingen via en gyldig betalingsmåde. Ved nogle betalingsmåder kan udstederen afkræve dig visse gebyrer, f.eks. for udenlandske transaktioner eller andre gebyrer i forbindelse med behandlingen af betalingsmåden. Lokale skatter kan variere afhængigt af den anvendte betalingsmåde. Henvend dig til udstederen af betalingsmåden for yderligere information.

 

Opdatering af dine betalingsmåder

Du kan opdatere dine betalingsmåder ved at gå ind på siden “betaling”. Vi kan også opdatere dine betalingsmåder med oplysninger leveret af betalingstjenesteudbydere. Efter en opdatering giver du os tilladelse til at fortsætte med at trække betaling via den/de pågældende betalingsmåde(r).

 

Afmelding

Du kan afmelde dit Visitors medlemskab når som helst. Du vil fortsat have adgang til Visitors-tjenesten frem til udgangen af din faktureringsperiode. Betalinger vil ikke blive refunderet, og vi yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte medlemsperioder. For at afmelde medlemskabet skal du gå til siden “administrer abonnement” og trykke på knappen ”afmeld”, og følge afmeldingsinstruktionerne. Hvis du afmelder medlemskabet, lukkes din konto automatisk ved udgangen af den indeværende faktureringsperiode.

 

Pris- og abonnementsændringer

Vi kan fra tid til anden ændre vores abonnementer og prisen på dem. Dog vil prisændringer eller abonnementsændringer tidligst gælde 30 dage efter, du har fået besked.

 

Ændringer til antallet af p-pladser og deres brugstider

ParkPrivate ApS har til enhver tid ret til at ændre i antallet af p-pladser i en parkeringsgruppe, ligesom brugstiderne for de enkelte p-pladser kan justeres efter pladsejerens ønske. ParkPrivate ApS har endvidere ret til at ændre på antallet af parkeringslokaliteter i gruppen. Dog vil større ændringer tidligst gælde 30 dage efter, du har fået besked.

 

Ophør af parkeringsgruppe

ParkPrivate ApS har til enhver tid ret til at bringe en parkeringsgruppe til ophør. Ved ophør af en parkeringsgruppe informeres gruppens medlemmer mindst 30 dage før effektuering. Såfremt du, på datoen for nedlukning af parkeringsgruppen, har et tilgodehavende, vil dette blive returneret til dig.

3. For ejerforeninger

Lejere af p-pladser i ejerforeninger:

 

Oplysninger om gæsten som skal holde på pladsen

Når du booker en parkeringsplads til en gæst gennem Visitors og derigennem indtaster oplysninger om denne, bekræfter du, at du har modtaget samtykke fra denne gæst, og at du derfor har tilladelse til at videresende dennes oplysninger. De eneste oplysninger om gæsten, som du skal indtaste, er følgende:

– Navn

– Telefonnummer

– Bilens registreringsnummer (nummerplade) kræves kun, når der er kontrol på parkeringsområdet af en autoriseret p-operatør

 

Oplysninger om gæstens telefonnummer bliver ikke sendt til en tredjepart, og telefonnummeret bliver udelukkende brugt til at sende den elektroniske p-tilladelse til gæstens telefon.

 

Oplysninger om registreringsnummeret (nummerplade) på gæstens bil bliver sendt til ejeren af p-pladsen. Hvis et autoriseret parkeringsselskab fører opsyn med p-pladsen, vil oplysninger om bilens registreringsnummer (nummerplade) blive videregivet til dette.

 

Pris for parkering
Udlejeren bestemmer selv timeprisen for sin egen p-plads. Timeprisen kan være fastsat til forskellige beløb afhængig af tidspunktet på døgnet, og kan også være 0 kr.

De anførte priser er i danske kroner inkl. moms. ParkPrivate ApS tager forbehold for prisfejl, prisændringer og opdateringsfejl.

 

Hvis gæsten henter bilen før bookingperiodens udløb, får du ikke refusion for den periode, hvor p-pladsen ikke bliver benyttet.

 

Udlejers ansvar

Personen, som har oprettet en p-plads i Visitors, bærer det fulde ansvar for, at p-pladsen står ledig på de tidspunkter, den bliver udlejet.

 

Bookingperiode

Når du booker en p-plads gennem Visitors, skal du som minimum booke 30 min. Vil du parkere mere end 30 min. kan du booke med 15 minutters intervaller, f.eks. 45 min., 60 min., 75 min. osv.

Ved booking modtager du en digital kvittering på din telefon og din gæst modtager en sms med en parkeringstilladelse.

 

Hvis udlejer er nødt til at annullere bookingen

Er udlejer nødsaget til at annullere din booking, får du dine penge retur.

 

Online betaling

Vi gemmer dine betalingsoplysninger sikkert hos ParkPrivate ApS for at gøre dine fremtidige bookinger hurtigere. Pengene bliver hævet, når du foretager en booking.

Udlejere af p-pladser i ejerforeninger:

 

Oprettelse som udlejer

Når du opretter dig som udlejer, skal du give os følgende oplysninger om dig, din p-plads og din bankkonto:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Detaljer om din p-plads: adresse, foto, pladsnummer og beskrivelse
 • Bankens registrerings nr. og dit kontonr.

Vi gemmer disse oplysninger på vores server. Oplysningerne administreres i henhold til gældende lovgivning vedrørende GDPR og persondataloven. Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand.

 

Pris for parkering
Som udlejer fastsætter du selv timeprisen for din egen p-plads. Timeprisen kan du fastsætte til forskellige beløb afhængig af tidspunktet på døgnet.

 

Udbetaling af lejeindtægt

Din lejeindtægt bliver udbetalt til din konto den første hverdag i en måned.

 

Servicegebyr

ParkPrivate ApS tager et servicegebyr for hver booking over 0 kr. foretaget gennem Visitors for at kunne opretholde vores system. Servicegebyret udgør 20% af lejeindtægten dog mindst 3 kr. pr. udlejning. Dette servicegebyr bliver automatisk modregnet i udbetalingen af din lejeindtægt.  ParkPrivate ApS afholder alle omkostninger til transaktionen.

 

Fri passage

Som udlejer har du ansvar for, at der er fri passage til din p-plads, når den er udlejet. Det indebærer eksempelvis, at parkeringspladsen holdes ren, og om vinteren skal den holdes fri for sne og være gruset/saltet. Du har som udlejer selv ansvaret herfor, herunder bl.a. i medfør af Ordensbekendtgørelsen/bekg. nr. 511 af 20.06.2005.

 

Parkering uden tilladelse

Hvis du ikke har kontrol på din p-plads, er det dit eget ansvar at holde styr på, om den/de biler, som holder på din p-plads, har en tilladelse hertil.

Hvis du i forvejen har kontrol på din plads eller vælger at få det igennem en af vores samarbejdspartnere, kan lejeren/gæsten risikere en kontrolafgift, hvis der parkers uden tilladelse, svarende til det beløb, som står på skiltningen på pladsen.

 

Det er ikke tilladt for dig selv at bruge din egen p-plads på et tidspunkt, hvor den er sat til udlejning, lige meget, om den er booket eller ej. Hvis ikke den er sat til udlejning, kan den frit bruges, som du måtte ønske. Det kan altså resultere i en kontrolafgift at holde på sin egen plads, hvis pladsen samtidigt er sat til udlejning.

Udstedelsen og administrationen af kontrolafgifter sker af det autoriserede parkeringsselskab, som holder opsyn på pladsen. Vi videregiver i dette tilfælde relevante oplysninger fra din registrering som udlejer til det autoriserede parkeringsselskab.

 

Annullation

Du kan altid annullere dit udbud af din p-plads, hvis der ikke allerede er foretaget en booking. Hvis der allerede er fremtidige bookinger på p-pladsen, sættes pladsen først til annullation efter at den sidste booking er gennemført.

 

Ønsker du, at din p-plads annulleres med virkning for allerede foretagne bookinger, bedes du kontakte Visitors kundeservice. Du kan se mulighederne for annullation via kundeservice og omkostningen herved her:

 

 • Udlejning kan til enhver tid aflyses, hvis der ikke er en booking på det pågældende tidspunkt.
 • Hvis der er en booking på det pågældende tidspunkt, så annulleres udlejningen som udgangspunkt efter gennemførelse af den sidste allerede eksisterende booking.
 • Hvis du ønsker at annullere en udlejning med eksisterende bookinger, så kan det ske mod et gebyr på 200 kr. pr. aflyste booking. I dette tilfælde skal du kontakte kundeservice. ParkPrivate ApS sender dig en faktura på det pågældende beløb. Først på det tidspunkt, fakturaen er betalt, vil udlejningen blive slettet.

 

Udlejningsperiode

Når du udbyder din p-plads til udlejning, skal dette som minimum ske for en tidsperiode af en time.

 

Råderet

Når du udlejer din p-plads gennem Visitors er det dit ansvar, at du har råderet over p-pladsen og har tilladelse til at leje pladsen ud.

 

Udlejning

Når din p-plads er sat til udlejning gennem Visitors, må p-pladsen ikke på samme tidspunkt være udlejet gennem andre udlejningstjenester.

 

Skat

Du er som udlejer selv ansvarlig for relevant indberetning til skat vedr. din lejeindtægt.

 

Samarbejde med operatør

ParkPrivate ApS kan sørge for, at der etableres et samarbejde med en operatør, som kan holde opsyn med pladsen og sørge for skiltning, hvis du ønsker det. Det er ikke et krav at have en operatør på pladsen for at bruge Visitors, og du kan bruge Visitors på alle typer parkeringspladser.

4. For parkeringsgrupper som kræver beboerlicens

Nummerpladescanning

Ved ind- og udkørsel til et parkeringshus/p-kælder kan der være placeret kameraer, som anvendes til scanning af bilens registreringsnummer (nummerplade). Scanningen anvendes til at validere om der, for bilen, forelægger en gyldig booking i Visitors.
Forelægger der en gyldig booking, vil porten/bommen automatisk åbnes. Dette forudsætter dog, at bilen ankommer indenfor bookingperioden. Forlader bilen parkeringshuset/p-kælderen indenfor bookingperioden åbner porten/bommen automatisk. Forlader bilen parkeringshuset/p-kælderen efter, at bookingen er udløbet, betales der for den ekstra tid. Betaling vil ske efter opkald til parkeringshus/p-kælderens servicecenter, som vil beregne det udestående, og brugeren skal herefter foretage betaling før udkørsel er mulig.
En bruger, der misbruger et parkeringshus/p-kælder eller systemet vil blive udelukket for fremtidig brug.
Kameraerne til nummerpladescanning leveres af tredjepart. ParkPrivate ApS er uden ansvar for den digitale valideringsproces, som udføres af kameraerne.

Ankomst før en Visitors bookings starttidspunkt

Hvis en bruger ankommer til et parkeringshus/p-kælder, hvor betaling kan ske med Easypark, og brugeren har foretaget en booking i Visitors, skal brugeren være opmærksom på følgende:

 • Ankommer brugeren før Visitors bookingens starttidspunkt, og samtidig har aktiveret ”Automatisk kameraparkering” i Easypark app’en, vil porten/bommen til parkeringshuset/p-kælderen automatisk åbnes. Dette vil medføre, at brugeren aktiverer en betalingsparkering i Easypark og dermed kommer til at betale for hele parkeringen, som automatisk afsluttes når brugeren forlader parkeringshuset/p-kælderen.
 • På samme måde gælder det, hvis en bruger ankommer til parkeringshuset/p-kælderen før Visitors bookingens starttidspunkt og vælger at indsætte sit betalingskort i automaten, for at få bommen/porten til at gå op, så aktiveres en betalingsparkering og brugeren kommer til at betale for hele parkeringen.

For at sikre at brugerens Visitors booking aktiveres, skal brugeren ankomme efter Visitors bookingens starttidspunkt.

 

ParkPrivate ApS er uden ansvar for, hvis en bruger ankommer til et parkeringshus/p-kælder før bookingens starttidspunkt og dermed kommer til at aktivere en betalingsparkering via Easypark ”automatiske kameraparkeringsfunktion” eller via et betalingskort, og dermed kommer til at betale for hele parkeringen. ParkPrivate ApS yder ikke kompensation for betalingsparkering, foranlediget af for tidlig ankomst til parkeringshuset/p-kælderen.